Ordinær generalforsamling

27. november 2018

Som vedtægterne foreskriver, så afholder vi ordinær generalforsamling den sidste tirsdag i november.
 
Agenda:
Valg af dirigent og referent.
Formandens beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingenter.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelse, samt suppleanter til denne.
Valg af revisor, samt suppleanter til denne.
Eventuelt.
 
På valg er:
Didde (ønsker ikke genvalg)
Casper Danielsen (Ønsker genvalg)
Stephanie som kasserer (ønsker genvalg)
Laila (ønsker genvalg)
Johnnie (ønsker genvalg)
 
For at blive genvalgt eller stille op på ny skal man være til stede på generalforsamlingen.
 
Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
 
For at læse mere om vedtægterne se dette link: http://fcwr.dk/vedtaegter/

Detaljer

Dato:
27. november 2018

Tid:
18:30 – 20:00

Hvor:
Kumlegård QH
Kumlehusvej 2
4000 Roskilde

Kumlegård