Ekstraordinær generalforsamling den 31. januar 2018

Tilbage i november måned 2017 blev der afholdt generalforsamling i FCWR. Dagsordenen her var at vælge 2 nye bestyrelsesmedlemmer, en ny formand og en ny suppleant. Dette var ikke muligt og der skulle derfor arrangeres en ekstraordinær generalforsamling i starten af 2017. Denne blev afholdt den 31. januar 2018.

Der var et fint fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling og også et pænt antal der gerne ville stille op til posterne.

Vi startede med at vælge en ny formand. Dette blev den allerede siddende kasserer Benny Dohn.

Da Benny Dohn var kasserer så skulle der vælges en ny kasserer. Dette blev Stefanie Nielsen.

Den 2-årige bestyrelsespost der var på valg gik til Casper Dohn. Casper blev ligeledes næstformand.

Den 1-årige bestyrelsespost der var på valg gik til Casper Danielsen.

Suppleantposten gik til Laila Czyzewska.

Ud over dette så valgte den siddende revisor suppleant at træde af og denne post gik til Birgit Povlsen.

Hvis du vil læse mere omkring bestyrelsesmedlemmerne så kig forbi denne side: http://fcwr.dk/bestyrelsen/

FCWR’s bestyrelse siger tak for en rigtig god og konstruktivt ekstraordinær generalforsamling. Den nye bestyrelse vil ligeledes gerne takke de tidligere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for deres gode arbejde for klubben.